Trang tin tức online nóng hổi, cập nhật mỗi ngày

Kinh tế Trung Quốc tăng 6,1% trong 2019, chậm nhất 29 năm

Kinh tế Trung Quốc tăng 6,1% trong 2019, chậm nhất 29 năm

Tuy đạt dự báo, đây vẫn là mức tăng trưởng yếu nhất của kinh tế Trung Quốc kể từ...

Thế giới

Kinh tế Trung Quốc tăng 6,1% trong 2019, chậm nhất 29 năm

Tuy đạt dự báo, đây vẫn là mức tăng trưởng yếu nhất của kinh tế Trung Quốc kể từ năm 1990...